NOVO! Detektabilna E2 kutija

NOVO! Detektabilna E2 kutija

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

NOVO! Lepljivi otirač

NOVO! Lepljivi otirač

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.loma logo