Detektabilne olovke 'LIGHTS' i 'LIGHTS PLUS'

Detektabilne olovke 'LIGHTS' i 'LIGHTS PLUS'

Napravljeno od posebnog plastičnog jedinjenja,detektuje se i na detektoru metala i na rentgenskim snimcima.

Detektabilna olovka 'STANDARD'

Detektabilna olovka 'STANDARD'

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilna olovka za teške uslove 'HEAVY'

Detektabilna olovka za teške uslove 'HEAVY'

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Metalna olovka

Metalna olovka

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni dugotrajni marker

Detektabilni dugotrajni marker

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni marker za tablu

Detektabilni marker za tablu

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni marker za tablu 'MINI'

Detektabilni marker za tablu 'MINI'

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni UV marker

Detektabilni UV marker

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni marker sa mastilom za hranu

Detektabilni marker sa mastilom za hranu

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni 'FINELINER' marker

Detektabilni 'FINELINER' marker

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni marker

Detektabilni marker

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilna FINELINER marker 'TWIN'

Detektabilna FINELINER marker 'TWIN'

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilna igla za ekran na dodir

Detektabilna igla za ekran na dodir

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilne spajalice za papir

Detektabilne spajalice za papir

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni lenjir

Detektabilni lenjir

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Lenjiri od nerdjajućeg čelika

Lenjiri od nerdjajućeg čelika

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni magneti za tablu

Detektabilni magneti za tablu

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilna trakica za kačenje

Detektabilna trakica za kačenje

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilni držač za kartice

Detektabilni držač za kartice

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilna trakica za naočare

Detektabilna trakica za naočare

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Čelična traka sa povlačenjem

Čelična traka sa povlačenjem

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.

Detektabilne oznake za praćenje

Detektabilne oznake za praćenje

Ispunjava zahteve HACCP, BRC, IFS i ostale standarde bezbednosti hrane priznate u Globalnoj inicijativi za bezbednost hrane.loma logo